Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Rozstzrygnięcie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RAMACH OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

 

  1. w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz w oddziałach: psychiatrycznych, leczenia uzależnień,
  2. w systemie dyżuru lekarskiego w Izbie Przyjęć oraz oddziałach szpitalnych.

 

Komisja konkursowa  powołana zarządzeniem nr 26  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie z dnia  04.06.2018r., informuje, że

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę:

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jakub Mędrek

  ul. Opatowicka 148

  52-028 Wrocław

 

Kościan, 21 czerwca 2018r.                                                                        Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                                                             Teodor Murawa

 

Pouczenie:

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.