Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń

Kościan, 08.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RAMACH:

  1. Dyżuru neurologicznego – zabezpieczającego oddział neurologii i rehabilitacji neurologicznej,
  2. Leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym Willa V,
  3. Diagnostyki obrazowej w zakresie wykonania i opisu USG Doppler naczyń  żylnych i tętniczych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Komisja konkursowa  powołana zarządzeniem nr 12  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie z dnia  17.03.2016r., informuje, że

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano najkorzystniejsze oferty:

Nazwa oferenta – adres siedziby

Zakres świadczeń zdrowotnych

Gabinet Lekarski Marek Andrzejewski

ul. Floriana Marciniaka 3

64-000 Kościan

Dyżur neurologiczny

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Tertoń Dariusz

ul. Jana Kiepury 8

64-100 Leszno

Dyżur neurologiczny

Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Brzostowski

Rynek 5

64-113 Osieczna

Dyżur neurologiczny

Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Dobiała

ul. M. Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

Dyżur neurologiczny

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Tertoń Dariusz

ul. Jana Kiepury 8

64-100 Leszno

Leczenie szpitalne w oddziale neurologicznym Willa V

Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Dobiała

ul. M. Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

Diagnostyka obrazowa w zakresie wykonania i opisu USG Doppler

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                                                             Piotr Zborowski

 

 

Pouczenie:

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.