Sanatorium Kościan Projekty unijne
BIP Kliknij aby włączyć wyszukiwanie
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Zwiększ kontrast

OGŁOSZENIE - wynajem sali sportowej

Kościan,  01.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE
           

 

Wojewódzki  Szpital  Neuropsychiatryczny  im. Oskara  Bielawskiego w  Kościanie, pl. Paderewskiego  1A  informuje, że posiada  do wynajęcia  salę sportową wraz z wyposażeniem oraz zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych znajdującą  się  w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A o powierzchni 306,38 m².

Wynajęcie obiektu będzie możliwe w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 22:00, a w dni wolne od pracy, niedziele i święta od godz.8:00 do godz.22:00 w okresie od dnia 1.10.2016r. do dnia 30.09.2019r.

Zainteresowanych wynajęciem sali sportowej prosimy o składanie ofert zawierających propozycję miesięcznej opłaty najmu (brutto). Oferty należy składać do Działu Eksploatacyjno-Technicznego w terminie do dnia 23.09.2016r do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 13:30 w siedzibie tutejszego Szpitala w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym.

Składający ofertę powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w organizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych poparte referencjami.

Za najlepszą ofertę uznana będzie oferta mająca najkorzystniejszą miesięczną opłatę najmu. Jednocześnie Szpital zastrzega sobie prawo odrzucenia najlepszej oferty i unieważnienie konkursu jeżeli zaproponowana opłata za wynajem nie będzie dla niego satysfakcjonująca.

Zainteresowanych zapoznaniem się z obiektem zapraszamy w dni powszednie od godziny 10:00 do 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać również w Dziale Eksploatacyjno-Technicznym Szpitala.

Tel. kontaktowy 065 5 115 121.